OP VaV - vyhlásenie výzvy v rámci Opatrenia 2.2 zameranú na Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

 

- 28.11.2008 -

Agentúra Ministerstva školstva SR zodpodná za implementáciu Operačného programu Výskum a vývoj vyhlásila Výzvu v rámci Opatrenia 2.2 zameranú na Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií.

Bližšie informácie o výzve nájdete na stránke agentúry.