OP ZaSI: Predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/02 a zmena merateľných ukazovateľov

 

03.06.2009 - Fond sociálneho rozvoja oznamuje žiadateľom o NFP zmenu podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/02.

Predlžuje sa termín predkladania žiadostí o NFP do 29.6.2009. Upozorňujeme na zmenu merateľných ukazovateľov v predkladaných žiadostiach o NFP. Podrobnejšie informácie, týkajúce sa nasledovných oblasatí nájdete na stránke FSR v sekcií aktuality.

Autor: FSR