OP ZaSI: Predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 a zmena merateľných ukazovateľov

 

03.06.2009 - Fond sociálneho rozvoja oznamuje žiadateľom o NFP zmenu podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03.

Predlžuje sa termín predkladania žiadostí o NFP do 30.6.2009. Upozorňujeme na zmenu merateľných ukazovateľov v predkladaných žiadostiach o NFP. Podrobnejšie informácie týkajúce sa predĺženia termínu a nasledovné informácie nájdete na stránke FSR v sekcií aktuality.

  • Oznam k výzve OP ZaSI FSR 2009_2.3_03
  • Čestné vyhlásenie
  • Číselník opravnených výdavkov

Autor: FSR