OP ZaSI: Priebežný zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy DOP2008-SIP001

-- 10.7.2009 --

Sociálna implementačná agentúra dňa 7.7.2009 aktualizovala priebežný zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy DOP2008-SIP001. Aktualizuje sa na základe vydania rozhodnutí o schválení nenávratného finančného príspevku. Tieto rozhodnutia sú zasielané žiadateľom priebežne na základe žiadateľom predloženej dokumentácie potrebnej k schváleniu ŽoNFP v zmysle Usmernenie č. 2 v rámci Spoločnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

Prílohy:
Zverejňovanie na webe - Spoločná výzva - 7.7.2009
1247125629.pdf 73.37 KB Dokument PDF

 

Zdroj: https://www.sia.gov.sk/