OP ZaSI: SIA zverejňuje prezentáciu k výzve DOP - SIA - 2009/4.1.3/01

-- 10.7.2009 --

Sociálna implementačná agentúra zverejňuje prezentáciu k výzve na predkladanie žiadostí o NFP, Kód výzvy: DOP - SIA - 2009/4.1.3/01 spolu s prezentáciou verejného portálu IT Monitorovacieho systému, ktoré boli odprezentované v rámci informačných seminárov k predmetnej výzve.

Prezentácie si môžete stiahnuť TU.

Zdroj: www.sia.gov.sk