OP ZaSI: Usmernenie č.1 k výzve DOP—SIA—2009/1.2.1/01 (Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a adaptability zamestnancov č. Schéma ŠP-2/2009

-- 22.5.2009--Sociálna implementačná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 21. mája 2009 Usmernenie č. 1 k výzve DOP-SIA-2009/1.2.1/01 (Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a adaptability zamestnancov č. Schéma ŠP-2/2009).

Usmernenie č.1 k výzve DOP—SIA—2009/1.2.1/01
1242920421.pdf 170.59 KB Dokument PDF
 
Príloha k ŽoNFP č.3 Podrobný opis projektu
1242920524.rtf 4.88 MB Dokument RTF