OPBK: Aktualizovaný formulár Hlásenie o začatí realizácie projektu

-- 22.6.2009 --

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj uverejnilo aktualizovaný formulár Hlásenie o začatí realizácie projektu. Zároveň žiada všetkých prijímateľov z OP Bratislavský kraj, aby používali aktuálnu verziu formuláru Hlásenie o začatí realizácie projektu, zverejneného na internetovej stránke MVRR SR.

 

Autor: MVRR SR | www.nsrr.sk