OPBK: Informačné akcie k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK

- 20.4.2009 -

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 - 2013 oznamuje, že v súvislosti s vyhlásením výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj organizuje v Bratislave, v hoteli Bôrik, nasledovné informačné akcie:

Dňa 12. 5. 2009

Dňa 13. 5. 2009

Podrobné informácie ku každej informačnej akcii nájdete v sekcii Organizujeme.