OPBK: Usmernenie č. 3/2009

-- 26.6.2009 --

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o NFP, že dňa 26. júna 2009 vydal  Usmernenie č. 3/2009 k  výzvam č. OPBK/2009/1.1/03, OPBK/2009/1.2/03, OPBK/2009/2.1/03 a OPBK/2009/2.2/03.

Usmernenie č. 3/2009 k výzvam č. OPBK/2009/1.1/03, OPBK/2009/1.2/03, OPBK/2009/2.1/03 a OPBK/2009/2.2/03

Zdroj: www.opbk.sk