OPBK: Usmernenie č.4/2009 výzvam OP Bratislavský kraj OPBK/2009/2.1/03 a OPBK/2009/2.2/03

21.09.2009 --

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o NFP zo súkromného sektora, že dňa 18. septembra 2009 vydal  Usmernenie č. 4/2009 k  výzvam č. OPBK/2009/2.1/03 a OPBK/2009/2.2/03.

Usmernenie č. 4/2009 k výzvam č. OPBK/2009/2.1/03 a OPBK/2009/2.2/03

 

Zdroj: www.opbk.sk (21.9.2009)