OPV: Aktualizácia Programového manuálu

-- 6.7.2009 --

Agentúra Ministerstva školstva pre štruktuálne fondy zverejnila na svojich stránkach aktualizáciu Programového manuálu k OP Vzdelávanie ku dňu 9. jún 2009. Aktuálnu verziu Programového manuálu k OP Vzdelávanie nájdete aj v časti Dôležité dokumenty https://www.asfeu.sk/agentura/dolezite-dokumenty/dokumenty-k-strukturalnym-fondom/.

Programový manuál k OP Vzdelávanie (platný od 9.6.2009)

Zdroj: https://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/

.