OPV: Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev

-- 07.08.2009 --

Ministerstvo zdravotníctva SR, ako riadiaci orgán pre Opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie, zverejnilo na svojej stránke aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev k opatreniu 2.2 Operačného programu Vzdelávanie na rok 2009

Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev v rámci opatrenia 2.2 OPV na rok 2009

 

Zdroj: MZ SR,