OPV: Časový harmonogram výziev na rok 2009 pre OPV (platný od 3. 8. 2009)

12.08.2009 --

Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy oznamuje, že od 3. 8. 2009 je aktualizovaný Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Vzdelávanie.

Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Vzdelávanie z 3. 8. 2009 týmto oznamom nahrádza predchádzajúcu verziu z 18. 6. 2009.

Časový harmonogram výziev na rok 2009 pre OPV (platný od 3. 8. 2009)

Zdroj:www.asfeu.sk