OPV: Harmonogram výziev na rok 2009

-- 25.6.2009 --

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy zverejnila aktualizovaný (k 18. 6. 2009) časový harmonogram výziev pre opatrenia v rámci Operačného programu Vzdelávanie na rok 2009.   viac informácií...
 

Zdroj: www.rrasenec-pezinok.sk