OPV: Plánovaný harmonogram výziev na rok 2009 pre Operačný program vzdelávanie

10.09.2009 --

Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej internetovej stránke informácie o aktuálnom harmonograme výziev na rok 2009.

 

Harmonogram výziev obsahuje časový plán a charakteristiku výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v roku 2009 na dopytovo-orientované projekty spolufinancované Operačným programom Vzdelávanie.

 

 

 

Zdroj: MŠ SR, https://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=3409 (10.9.2009)