OPV: Plánovaný harmonogram výziev na rok 2009

 

--29.5.2009-- Harmonogram výziev obsahuje časový plán a charakteristiku výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v roku 2009 na dopytovo-orientované projekty spolufinancované Operačným programom Vzdelávanie.

Harmonogram je k dispozícií na stránke Ministerstva školstva SR.

Zdroj: Ministerstvo školstva SR