OPV: Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji

--29.5.2009 - 7.8.2009 --

Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fody vyhlasuje výzvu z Operačného program Vzdelávanie pre Prioritnú os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj. Výzv týka zvyšovaniakonkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania (Opatrenie 4.2). Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Agentúry