OPV: Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh k výzve OPV-2009/3.1/01-2009

- 8.4.2009 -

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 07.04.2009 si môžete prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.asfeu.sk zarezervovať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti Vašej predkladanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok ( ďalej len „žiadosť o NFP") a jej príloh k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OPV-2009/3.1/01-2009 vo Vami vybranej Regionálnej informačnej kancelárii.

Kontrolu budú vykonávať pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v termíne od 14. apríla 2009 do 27. apríla 2009 v zmysle Kontrolného zoznamu pre kontrolu formálnej správnosti žiadostí o NFP, ktorý je prílohou č. 14 k príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP. Predmetom kontroly bude výlučne papierová forma žiadosti o NFP a jej príloh. Počet poskytnutých konzultácií pre jedného žiadateľa je obmedzený na jednu návštevu v časovom rozpätí 1,5 hodiny.

Zdroj: ASFEU