OPV: Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva financií SR

19.10.2009 --

MF SR zverejnilo informáciu pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci operačného programu Výskum a vývoj a operačného programu Vzdelávanie o aktualizácií dokumentu Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva financií SR.

Uvedený dokument bol aktualizovaný vzhľadom na prijímateľov - organizácie spadajúce do inej rozpočtovej kapitoly ako kapitola Ministerstva školstva SR.

Aktualizované Usmernenie a prílohy nájdete tu

 

Zdroj: https://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=213 (19.10.2009)