OPV: Zoznam schválených projektov OP Vzdelávanie

-- 28.7.2009 --

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejnilo Zoznam schválených projektov pre Priame zadanie č. OPV/K/RKZ/NP/2009-1 Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy.