OPV: Zoznam schválených žiadostí o NFP

-- 30.7.2009 --

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila zoznam schválených žiadostí o NFP (kód výzvy: OPV-2008/4.1/04-SORO).

 

 

Autor: ASFEU