OPZ: Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2009

-- 28.7.2009 --

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo aktualizovalo indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  v rámci Operačného programu Zdravotníctvo na rok 2009.

 Presné údaje sú uvedené v sekcii Výzvy  v kategórii Harmonogram výziev.

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2009

 

Zdroj: https://opz.health-sf.sk/