OPZ - aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2009

- 27.2.2009 -

V rámci Operačného programu Zdravotníctvo nie je v súčasnosti vyhlásená žiadna výzva!

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo na svojojm webe informácie o plánovanom zverejňovaní výziev na rok 2009. Podľa Indikatívneho harmonogramu výziev, ktorý zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva, v roku 2009 budú vyhlásené 3 výzvy:

v apríli pre špecializované nemocnice,

v máji pre Polikliniky a zdravotné strediská, majitelia budov, kde je 5 a viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti ,

v októbri pre Všeobecné nemocnice.

 

Pozri Harmonogram výziev