OPZ: Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev v rámci opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie na rok 2009

 

3.6.2009 -

Bližšie informácie o výzvach plánovaných na vyhlásenie v roku 2009 v rámci opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie sú uvedené v pripojenej prílohe.

Harmonogram možete stiahnuť s nasledujúcej stránky.

Zdroj: MZ SR