OPZ: MZ SR aktualizovalo Programový manuál OP Zdravotníctvo

19.10.2009 --

Ministerstvo zdravotníctva SR aktualizovalo Programový manuál OPZ.

Programový manuál OPZ, aktualizácia október 2009

PM OPZ verzia 7.0, 14.10.2009

 

Predchádzajúce verzie Programových manuálov môžete nájsť na oficiálnej stránke Programu v sekcií Základné dokumenty.

 

Zdroj: https://opz.health-sf.sk/programovy-manual-opz (19.10.2009)