OPZ: Vyhodnotenie uzávierky výzvy a registrácie doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2009/1.1/01

-- 29.7.2009 --

Celkové finančné vyjadrenie výšky doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2009/1.1/01 s názvom "Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5" je zverejnené v sekcii "Vyhodnotenie žiadostí o NFP" v kategórii "Počet prijatých žiadostí o NFP".

 

 Zdroj: https://opz.health-sf.sk/