OPZ: Výzva 2009/1.1./01 je zameraná na rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných nemocníc

- 20.4.2009 -

Dňa 20. apríla 2009 Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).

Výzva je zameraná na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5. Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc a opatrenia 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných nemocníc vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Sú to ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Podrobné informácie sú dostupné ma stránke Programu v sekcií aktuálne výzvy.

Pripojené dokumenty: Vyzva OPZ 2009/1.1/01 pre specializovane nemocnice