OPŽP: Aktualizovaný harmonogram výziev pre OP životné prostredie

18.09.2009 --

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009.

Harmonogram môžete nájsť tu.

Zdroj: www.nsrr.sk, MŽP SR