OPZP: Aktualizovaný harmonogram výziev

-- 17.7.2009 --

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program životné prostredie  2007 - 2013, zverejnilo na svojej stánke aktualizovaný Harmonogram výziev na rok 2009.

Aktualizovaný harmonogram výziev 2009