OPŽP: Informačné dni REPIS

 

15.06.2009 - Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská Vás srdečne pozývajú na Infodni v rámci Operačného programu Životné prostredie.

6. informačný deň REPIS

Termíny a miesta konania:

22.06.2009, Poprad - Hotel Mountain View AQUACITY
22.06.2009, Prešov - Hotel Dukla
23.06.2009, Košice - Best Western Teledom Hotel & congress center
23.06.2009, Rimavská Sobota - Hotel Zlatý Býk
24.06.2009, Banská Štiavnica - Hotel Grand Matej
24.06.2009, Banská Bystrica - Hotel Lux      
25.06.2009, Prievidza - Bojnice - Hotel pod zámkom
25.06.2009, Žilina - Hotel Boss
26.06.2009, Nitra - Hotel Comfort
26.06.2009, Trnava - Hotel Empire
pozvánka
pozvánka
pozvánka
pozvánka
pozvánka
pozvánka
pozvánka
pozvánka
pozvánka
pozvánka

 

Téma informačného dňa, program:

  Obnoviteľné zdroje energie v aktuálnych výzvach OPŽP (9:00 – 12:00 hod.).

 

1. Registrácia účastníkov
2. Prvá časť: Podpora obnoviteľných zdrojov energie

  • aktuálna výzva
  • zmeny v dokumentoch a schémy štátnej pomoci

3. Prestávka - coffee break (cca.15 min.)

4. Druhá časť: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

  • aktuálna výzva
  • zmeny v dokumentoch a schéma štátnej pomoci

5. Diskusia

 

Autor: REPIS, edotacie.sk