OPZP: Oznam o opravách v textoch výzviev

-- 6.7.2009 --

Ministerstvo životného prostredia SR Informuje o opravách textu pre výzvy zverejnené dňa 7.5.2009

kód výzvy OPŽP-PO1-09-2
kód výzvy OPŽP-PO2-09-1
kód výzvy OPŽP-PO2-09-2
kód výzvy OPŽP-PO3-09-1
kód výzvy OPŽP-PO4-09-2

Autor: MŽP SR | www.opzp.sk