OPŽP: Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

-- 03.08.2009 - 03.11.2009 --

Oznam o oprave chyby v texte výzvy zo dňa 30.9.2009. Informácia o oprave textu pre výzvy OPŽP-PO3-09-3 zo dňa 03. 08. 2009 a OPŽP-PO1-09-3 zo dňa 21. 08. 2009.

Dňa 03. 08. 2009 bola, Ministerstvom životného prostredia, vyhlásená výzva k prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete na nasledujúcom linku.


Prioritná os 3 (operačný cieľ 3.1 - I. a III. skupina aktivít)
 

Zdroj: https://www.opzp.sk/