OPŽP: Výročná správa OP Životné prostredie za rok 2008

25.09.2009 --

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadaiaci orgán pre OP Životné prostredie zverejnilo na internetovej stránke Programu výročnú správu za rok 2008.

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie za rok 2008

 

Zdroj: www.opzp.sk (25.9.2009)