OPŽP: Zvýšenie finančnej podpory pre projekty na budovanie verejných vodovodov a kanalizácií!

13.10.2009 --

Zastupujúci minister životného prostredia Dušan Čaplovič zavádza v rezorte životného prostredia ďalšie zmeny. Najnovšie mení pravidlá pre čerpanie eurofondov. Reaguje tak na zvýšenie finančného krytia na výzvy k budovaniu verejných vodovodov a kanalizácií miest a obcí z pôvodných 150 miliónov eur na 300 miliónov eur.

Poverený minister sa rozhodol pre zmeny na základe  výsledkov analýzy k operačnému programu.

  

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/caplovic-meni-pravidla-pre-cerpanie-eurofondov-frz-/sk_domace.asp?c=A091013_151126_sk_domace_p23 (13.10.2009)