PL-SK: II. VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV V RÁMCI PROGRAMU CEZHRANČNEJ SPOLUPRÁCE POĽSKO – SLOVENSKÁ REPUBLIKA

30.10.2009 --

Riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika zverejnil informáciu, že dňa 16. novembra 2009 bude vyhlásená druhá výzva na predkladanie žiadostí v rámci I a II prioritnej osi Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013, ktorá bude trvať do dňa 29. januára 2010. Podrobnosti o výzve a potrebné dokumenty budú zverejnené na webstránke Programu v deň vyhlásenia výzvy.

Školenia pre žiadateľov sú plánované v nasledujúcich termínoch:

26.11.2009 - Prešov

27.11.2009 – Žilina

02.12.2009 – Bielsko Biała

03.12.2009 – vojvodstvo małopolskie

04.12.2009 - vojvodstvo podkarpackie

Podrobnosti ohľadom miesta plánovaných školení (adresy) a začiatočné hodiny budú uvedené v neskoršom termíne.

 

Zdroj: https://sk.plsk.eu/news/?lang_id=4&id_news=351 (30.10.2009)