PPA: Výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry s názvom "Dotácia na ocenenie na výstavách"

05.10.2009 - 23.10.2009 --

Pôdohospodárska platobná agentúra informuje o uverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve pre opatrenie: "Dotácia na ocenenie na výstavách".

Podrobnejšie informácie nájdete na nasledujúcom odkaze.

Dotácia na ocenenie na výstavách

 

Zdroj: www.apa.sk (5.10.2009)