PPA : Dotácia pre podnik na účasť na výstavách (de minimis)

-- 20.5.2009 - 22.6.2009 -- Druhá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 17 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov.  

Aktuálna schéma minimálnej pomoci č. DM-5/2007 je zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR  https://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=160

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na ústredí PPA v Bratislave (sekcia štátnej pomoci).