Program Cezhraničnej spolupráce HU-SK: Zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru 2.-3. apríl 2009

- 15.4.2009 - Spoločný technický sekretariát (STS) zorganizoval 3. zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru (SMV) pre Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 v Miškolci (Maďarsko).

Podrobnejšie informácie nájdete na strábke programu v sekcií Správy.