PRV: Oznam o prečíslovaní výziev

-- 28.7.2009 --

PPA oznamuje, že výzva č. 2009/PRV/01  pre opatrenie č. 1.1 - Modernizácia fariem bola zmenená na č. 2009/PRV/11 a výzva č. 2009/PRV/02  pre opatrenia č. 1.6 - Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a č. 3.3 - Vzdelávanie a informovanie bola zmenená na č. 2009/PRV/12 a to z dôvodu zachovania kontinuity číslovania v informačných systémoch. Obsah oboch výziev ostáva nezmenený.

 

Zdroj: www.apa.sk