PRV: Pozvánka na akreditované tréningy Ministerstva školstva SR

14.10.2009 --

Agentúra pre rozvoj vidieka, príspevková organizácie MP SR, organizuje pre záujemcov o Program rozvoja vidieka SR na akreditované tréningy MŠ SR.

Príprava projektov pre Os 1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

Príprava projektov pre Os 3 - Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Príprava projektov pre Os 3 - Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

 

Bližšie informácie nájdete v priložených pozvánkach.

--------------------------------------------------------------------------------

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Pozvánka Os1 (doc, 462 Kb)

Pozvánka Os3 opatrenie 3.1 (doc, 464.5 Kb)

Pozvánka Os3 opatrenie 3.2 (doc, 464.5 Kb).

 

Zdroj: https://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=1&id=1920 (14.10.2009)