PRV: Usmernenie č. 2/2009

-- 30.7.2009 --

Usmernenie č. 2/2009 orgánu finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka k predkladaniu žiadostí o platbu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 od 15. júla 2009

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Autor: MP SR,