ROP: Nová verzia Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP

10.08.2009 --

Riadiaci orgán pre ROP zverejnil verziu 1.7 Programového manuálu ROP a verziu 1.7 Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, ktoré sú platné od 07. 08. 2009. Dokumenty sú k dispozícii v sekcii Dokumenty na stiahnutie. Žiadatelia a prijímatelia v rámci ROP (s výnimkou projektov technickej pomoci) sú povinní postupovať v súlade s tou verziou Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, ktorá bola/je platná v čase vyhlásenia výzvy, v rámci ktorej predložili žiadosť o NFP.

Programový manuál ROP verzia 1.7 (platná od 7.8.2009).zip (2MB)

Príručka pre žiadateľa-prijímateľa v rámci ROP verzia 1.7 (platná od 7.8.2009).zip (751kB)

 

Zdroj: www.ropka.sk