ROP - výsledky 8.výberového kola žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP pre opatrenie Infraštruktúra vzdelávania

Aktuálne výsledky, ktoré zverejnil RO môžete nájsť tu.