ROP: Výzva pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov v rámci Regionálneho operačného programu

25.09.2009 - 31.12.2009 --

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 25. 09. 2009 bola v sekcii Aktuálne výzvy uverejnená výzva pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP.

Prioritná os: 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravú obslužnosť regiónov
Dátum platnosti: od 25. 9. 2009 do 31. 12. 2009
Kód vyzvy: ROP-5.1-2009/01

 

 

Výzva ROP-5.1-2009/01.doc

Vzor - Žiadosť o NFP - 5.1 ROP 2009.doc

Opis projektu - 5.1 ROP 2009.xls

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP + prílohy.zip

 

Zdroj: www.ropka.sk (28.9.2009)