ROP: Vzorový formulár monitorovacej správy

    -- 22.6.2009 --

Riadiaci orgán pre ROP zverejňuje vzorový formulár monitorovacej správy. Tento formulár je platný výlučne pre žiadosti o NFP schválené v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania vo výzve s kódom ROP-1.1-2008/01.

 

Vzorový formulár je k dispozícií pod týmto odkazom: Monitorovacia správa ROP-1.1-2008/01

Zdroj: www.ropka.sk