SAAIC: Výzvy na podanie návrhov Mobilitných projektov Leonardo da Vinci na rok 2009

10.08.2009 - 18.09.2009 --

Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike vyhlasuje druhé kolo Výzvy na podanie návrhov Mobilitných projektov Leonardo da Vinci na rok 2009.

Zdroj: https://www.saaic.sk/_main.php?prog=SAAIC&str=saaic_aktuality.html