Úrad vlády SR: Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu

11.09.2009 - 31.01.2010 --

 

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity zverejnil výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu v zmysle Národného strategického referenčného rámca pre programové obdobie 2007 -2013:

Podrobnejšie informácie nájdete na nasledujúcom linku.

LSKxP-ÚSVRK-2008/01.2

 

Platnosť výzvy:

od 11. 9. 2009 do 31. 1. 2010

Kód výzvy: LSKxP– ÚSVRK– 2008/01.2

 

 

Zdroj: www.nsrr.sk (17.9.2009)