VaV: Spolupráca EU-USA: nová výzva k predkladaniu projektov

20.08.2009 - 02.10.2009 --

Generálne riaditeľstvo EK pre vonkajšie vzťahy (DG RELEX) uverejnilo novú výzvu k predkladaniu projektov pod názvom “Pilot Projects: Transatlantic Methods for Handling Global Challenges in the European Union and United States”. Výzva obsahuje i témy týkajúce sa výskumu a vývoja. Podrobnejšie informácie nájdete na nasledujúcom linku.

Pilot Projects: Transatlantic Methods for Handling Global Challenges in the European Union and United States

 

Zdroj: https://www.czelo.cz/