Výzvy na podanie návrhov Mobilitných projektov Leonardo da Vinci na rok 2009

-- 26.5.2009 - 18.9.2009 --

SAAIC – Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike vyhlasuje druhé kolo Výzvy na podanie návrhov Mobilitných projektov Leonardo da Vinci na rok 2009.

 

Autor: SAAIC