ARCHÍV VÝZIEV 2009

SK-AT: 4. a 5. výzva na predkladanie projektov

-- 04.08.2009 - 08.10.2009 -- Aktuálne termíny na predkladanie projektov (4. a 5. výzva na predkladanie projektov) sú stanovené nasledovne: 8. október 2009 a 10. február 2010.   Zdroj: https://www.sk-at.eu/